• +90 212 251 19 47

  • +90 212 293 66 25

Kırmızı Göz

Belirtileri

Göz hastalıklarının en sık karşılaşılan bulgusu gözlerde kızarıklık, veya diğer adıyla kırmızı gözdür. Gözde kızarıklığın olması gözü oluşturan dokuların herhangi birinde sorun olduğunun göstergesidir. Bu sorunların çoğu basit olmakla birlikte, önemli sorunların göstergesi de olabilir. Hafife almadan, altta yatan hastalığın belirlenmesi ve buna göre tedavi uygulanması gereklidir. Gözün kırmızı görünmesinin sebebi göz yüzeyinde bulunan damarların genişlemesi ve kanla dolmasıdır. Bazen, göz yüzeyinde bulunan zayıf damarlardan birinin kanaması da aynı görünüme yol açar. Kırmızı göze sebep olan çok geniş bir hastalık grubu vardır. Burada kısa bilgiler bulacaksınız.

Çocuklarda Kırmızı Göz

Allerjik konjunktivit: Gözün herhangi bir allerjene karşı aşırı reaksiyon göstermesidir. Gözde allerjiye sebep olan etkenler : polenler, bacalardan ve eksozlardan çıkan zehirli gazlar, ilaç veya kozmetik amaçla göze sürülen maddeler ve ev tozlarıdır. Güneş ışığı şikayetleri artırır. Havaların ısındığı, polenlerin çok olduğu mevsimlerde alevlenmeler görülür. En temel tedavisi, sebep olan etkenlerden uzak durmaktır. Bu genellikle pek mümkün olmaz. Belirtileri hafifletmek için yetişkinler güneşe çıkarken güneş gözlüğü kullanmalı, çocuklar ise gözlerini örtecek şekilde şapka takmalıdır. Belirtiler ortaya çıkmış ve şikayetler fazla ise ilaç tedavisine başlamak gereklidir. İlaçlar hastalığı ortadan kaldırmaz; sadece gözü sakinleştirir, şikayetleri hafifletir.
Mikrobiyal konjunktivit: Çocuklarda en sık karşılaşılan göz hastalığıdır. Bakteriyel veya viral sebeplere bağlı olabilir. Yenidoğanlarda, doğum kanalından göze bulaşan mikrobik etkenlerle, doğumdan hemen sonraki günlerde ortaya çıkabilir. En temel belirtiler gözde kızarıklık, çapaklanma, sulanmadır. Çapaklanmanın rengi, miktarı etkene ve şiddete göre değişir. Gözkapakları çapaklanma nedeniyle birbirine yapışabilir.

Keratit : Mikrobik etkenler kornea tabakasını etkilediğinde ülser, konjunktivada hiperemi (kırmızı göz) meydana gelir. Şiddetli ağrı, sulanma, ışığa karşı aşırı hassasiyet gibi belirtiler vardır. Görüşü azaltan kalıcı hasarlara, lekelere sebep olabildiği için, doktor kontrolü önemlidir. Tedavisinde antibiyotikli damla, pomadlar kullanılır. Bütün mikrobiyal olaylarda, diğer aile üyelerinin mikrop kapmaması için, havlu gibi ortak kullanılan malzemeler ayrılmalıdır.

Göz yaralanmaları : Künt veya delici uçlu herhangi bir maddenin, dikkatsizlik veya kaza sonucu göze değmesinden dolayı göz dokularında meydana gelen yaralanma gözde kanlanmaya yol açar. Böyle durumlarda kornea tabakasında, konjunktivada veya sklera tabakasında yırtılmalar olabilir. Gözün kaybına kadar gidebilecek acil durumlar ortaya çıkabilir, ameliyat gerekebilir. Hemen doktora başvurulmalardır.

Diğer sebepler : Çocuklarda göz kızarıklığının diğer sebepleri; iritis, üveitis, skleritis gibi hastalıklardır. Bu hastalıklar, bazı sistemik hastalıkların belirtileri olabilirler. Bu yüzden doktor kontrolü ve sistemik araştırma yapılması önemlidir. Kalıcı hasar yapabileceklerinden dikkatle tedavisi gerekmektedir.

Yetişkinlerde Kırmızı Göz

Allerjik konjunktivit & Mikrobik konjunktivit : Yetişkinlerde de, çocuklardaki gibi sıkça görülür; belirtileri ve tedavisi çocuklardaki ile aynıdır.
Göz tansiyonu (Glokom) : 40 yaş üzerinde görme kaybına sebep olan hastalıkların başında gelir. Hastaların % 60’ı açık açılı glokom tarzındadır. Bunlarda, belirti vermeden, sinsice göz sinirlerini harap eder. Hasta farkına varmadan görüşünü kaybedebilir. Kapalı açılı glokom türünde, gözde ani ve ciddi basınç yükselmeleri olur. Baş ağrısı, göz ağrısı, kırmızı göz, ani görme azalması gibi belirtileri vardır. Göz tansiyonu 40 yaşın üstündeki bireylerde ortaya çıkmakla birlikte, yenidoğan dönemi, bebeklik ve erken çocukluk döneminde ortaya çıkabilen bir türü daha vardır, buna konjenital glokom adı verilir. Glokomun hangi türü olursa olsun, görmeyi kalıcı, geri dönüşümsüz olarak harap etme potansiyeli vardır. Tedavisi asla ihmal edilmemelidir. Bazen ilaçlarla, bazen direkt ameliyatla, bazen de YAG lazerle tedavi edilir. (Bkz. Glokom Broşürü)

Gözde yabancı cisim : Günlük aktiviteler sırasında göze herhangi bir yabancı bir cisim kaçması sonucu meydana gelir. Yabancı cisim, çoğunlukla yüzeyel tabakalarda kalmakla birlikte, sanayi kesimindeki iş kazalarında gözü delerek içeri girmesi, körlüğe götürebilecek durumlar söz konusu olabilir. Doktor tarafından, icap eden işlem yapılmalıdır.

Kuru göz : Gözyaşı salgısında veya kalitesinde azalma nedeni ile ortaya çıkan bir hastalıktır. Daha çok ileri yaşlarda ortaya çıkar. Menopoz sonrası kadınlarda, sistemik ilaç kullanan yetişkinlerde sık görülür. Kızarıklık (daha çok gözün iç kısmında), yanma, batma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet gibi belirtileri vardır. Bunlar, daha çok dikkat gerektiren işler yapılırken ortaya çıkar: kitap okurken, televizyon seyrederken, bilgisayar kullanırken, araba kullanırken. Tedavisinde, suni göz yaşı preparatları kullanılır. Bazı durumlarda, göz yaşını buruna boşaltan kanalları kapatmak için tıkaç takılabilir. Şüpheli durumlarda, altta yatan sistemik hastalığı araştırmak gereklidir.

Subkonjunktival kanama : Gözün beyaz kısmında aniden ortaya çıkan kırmızılıklardır. Genelde, ileri yaşta, yüksek tansiyon hastalarında kendiliğinden oluşabilir. Veya ıkınma, öksürme, ağır kaldırma gibi venöz basıncı arttıran durumlarda oluşur. Artan basınç sonucu zayıf damarlardan biri açılır ve sınırlı bir kanama alanı oluşur. Nadiren, kanama bozuklukları ile beraber de görülebilir. Herhangi bir tedavi kullanılmadan 10-14 gün içinde kendiliğinden geçer. Sık tekrarlaması durumunda altta yatan sebebin araştırılmasında fayda vardır.

Türkiye'de İlk ve Tek !

Türkiye'de ilk olarak Orhan Karakaşlar tarafından uygulanan MCS (Micro Current Stimulation) tedavisi ile, elektrik uyarımı ile Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası) göz probleminde %53 e varan iyileşme görülmektedir. Stargard Hastalığı tedavisinde ise iyileşme oranı %83'leri bulmaktadır. MCS Tedavisi; kapalı gözler üzerine uygulanan elektrotlarla, farklı frekanslarda çok düşük yoğunlukta elektrik akımı gönderilmektedir.