• +90 212 251 19 47

  • +90 212 293 66 25

Lazer Tedavisi ile Gözlükten Kurtuluş

Lazer ile Gözlükten Kurtulma

Lazerle gözlük numarası tedavisi, kozmetik bir tedavidir. Bu tedavinin güvenilir ve mükemmel olması çok önemlidir. Artık teknolojinin gitti nokta, mükemmele ulaşma noktasıdır. Güvenilirlik için, öncelikle intralase lasik, femto second lazer denilen bir teknoloji kullanılır. Bu teknolojinin sağladığı en büyük olanak, kusursuz bir cerrahidir. Cerrahideki ikinci basamak ise, korneanın yeniden şekillendirilmesidir. Daha önceleri tedavi, sadece gözlük numaraları girilerek yapılırdı. Şimdi ise kişiye özel bir lazer tedavisi vardır. Kişiye özel lazer tedavisi, hastanın gözüne bir ışık yollanarak, bu ışığın değiştikten sonraki resminin değerlendirilmesi ve buna uygun yeni bir lazer programının oluşturulması demektir. Dolayısıyla kişiye özel bir tedavinin yapılması demektir.

Mükemmele Yakın Sonuç Alma

Bu yöntem, öncelikle tedaviden elde edilen sonucun mükemmele yakın bir sonuç olmasını sağlar. Böyle bir yöntemin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmasının nedenlerine gelince: Daha önceleri yapılan standart lazer tedavilerinde en büyük sorun, hastanın gözbebeğinin büyüdüğü karanlık ortamda ışıkların dağılma sorunuydu. Buradan hareketle Wavefront yani kişiye özel lazer teknolojisi geliştirildi. Buna ilaveten irisi tanıma sistemi geliştirildi. Bu sistem, yapılmak istenen tedavinin kusursuz bir şekilde yapılması olanağını getirdi. Dolayısıyla tedaviden alınan sonuç da daha fazla mükemmelleşmeye başladı. Öyle ki, en önemli görme yetisine sahip olması gereken meslek grubundaki kişilerin tedavisi bu yöntemle yapılmaya başlandı.

iLasik Yöntemi

Kişiye özel lazer tedavisi ve bıçaksız lazer tedavisi birleşti ve iLasik tedavisi olarak tek bir isim altında toplandı. Bu tedavi, bugün teknolojinin geldiği son noktadır. Yapılan tedavide başarıyı koşullayan en büyük faktör hasta seçimidir. Hastanın bütün göz özelliklerinin yanında, yapmış olduğu meslek de çok önemlidir. Kişiye özel lazer tedavileri, ameliyatta kullanılacak tekniğin seçimi gibi bütün faktörler bir araya geldiğinde, her birey için ayrı bir tedaviyi seçmek gerektiği görülür. Bu, başarıyı etkileyen en önemli faktördür. Bıçaksız lazer yöntemi, ağrısız bir tedavidir ve iki aşamadan oluşur. Birinci aşama, Intralase ile flebin oluşturulmasıdır ve bu iki göz için 4 dakika sürer. İkinci aşama ise, korneaya lazerle yeni bir şeklin verilmesidir. Bu aşamada hasta hiçbir acı duymaz.Ameliyattan sonra yaklaşık 6 saatlik bir dinlenme sürecine ihtiyaç vardır. Bu süre içinde gözler kesinlikle kapatılmaz. Dolayısıyla gözde yaşarma, sulanma ve hafif bir hassasiyet söz konusu olabilir. 6 saat sonra hasta normal yaşantısına rahatlıkla dönebilir. Fakat yine de ameliyattan sonraki ilk 24 saat içinde yüz yıkamaktan ve duş almaktan kaçınılması gerekir.

Excimer Lazerden Sonra Dikkat Edilecekler

Excimer lazerden sonra birinci gün kontrolü çok önemlidir. Bu kontrol yapıldıktan sonra, hasta bütün spor faaliyetlerine dönebilir. Yalnız göz makyajı için 2-3 gün daha beklemeleri gerekir. Deniz ve havuza girmek içinse, 15-20 günlük bir sürenin geçmesine ihtiyaç vardır. Bu ameliyat aslında çok kısa süren bir ameliyattır. Fakat ameliyat öncesi tetkikler çok uzun sürebilir. Dolayısıyla ameliyat olacak hastaların bunu bilmeleri gerekir. Hastaların aynı gün içinde hem muayenelerini yaptırmaları hem de ameliyat olmaları mümkündür. Muayene aşamasında yaklaşık 11 tetkik gerektiği için, bu işlemler 1 saatin üzerinde bir zaman alabilir. Ama ilk muayenenin ardından 3-4 saat ara verildikten sonra, aynı gün içerisinde lazer yapılması mümkündür.

Türkiye'de İlk ve Tek !

Türkiye'de ilk olarak Orhan Karakaşlar tarafından uygulanan MCS (Micro Current Stimulation) tedavisi ile, elektrik uyarımı ile Retinitis Pigmentosa (Tavuk Karası) göz probleminde %53 e varan iyileşme görülmektedir. Stargard Hastalığı tedavisinde ise iyileşme oranı %83'leri bulmaktadır. MCS Tedavisi; kapalı gözler üzerine uygulanan elektrotlarla, farklı frekanslarda çok düşük yoğunlukta elektrik akımı gönderilmektedir.